Bo- og Genoptræning

Her kan du se, hvad vi tilbyder i Bo- og Genoptræning.

Hvis man har fået en svær eller meget svær hjerneskade, som ikke skrider frem, kan man bo hos Bo- og Genoptræning, mens man træner.

Afdelingen kan tilbyde psykoterapi efter skaden.

Afdelingen har 6 pladser der bevilges efter SEL § 107.

Ydelser

Rehabiliteringsforløbet planlægges i samarbejde med beboeren, dennes pårørende og sagsbehandler.

Vi opstiller individuelle mål med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, behov og ønsker.
Vi tilstræber, at der er en overføringsværdi mellem rehabilteringen i Bo- og Genoptræningen og beboerens livssituation. 

Målsætningen sker løbende i samarbejde med beboeren for at sikre inddragelse, engagement og motivation.

Det vil være individuelt, hvor ofte man modtager ergoterapi i B&G.

Ergoterapeuterne arbejder i skiftende vagter. Derfor kan man ikke forvente individuel træningstid med ergoterapeuten hver dag og så i weekender. Ergoterapeuterne er i løbende være i dialog med tværfaglige kolleger. Der bliver derfor en rød tråd i, hvordan dagligdagens aktiviteter udføres. såsom bad, madlavning, tøjvask alt efter hvad beboerne har behov for at træne) udføres, så det er med træning for øje.

Tage bad, madlavning, tøj vask, gøre rent med videre er en stor del af dagligdagens ergoterapeutiske træning. 


Rehabiliteringen er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en beboeren, pårørende og de professionelle. Formålet er, at beboeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og /eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. (Hvidbog om rehabilteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark 2004)

Bo- og Genoptræningen er et midlertidigt genoptrænings-botilbud efter servicelovens § 107 for personer med svære til meget svære, ikke fremadskridende erhvervede hjerneskader fra 18 år og op til pensionsalderen.

Tilbuddet er et fase tre tilbud og kan maksimalt vare tre år. Opholdets længde afhænger af beboerens udviklingspotentiale og vurderes løbende.

Særlige forbehold:

Personer med psykiatriske diagnoser skal være velbehandlede og i stand til at medvirke ved genoptræningen af hjerneskaden.

Der optages ikke personer med aktuelt misbrug.

 

 


Vi er en afdeling med 6 selvstændige lejligheder. Det er 2 værelses lejligheder med eget bad og et lille thekøkken. Lejlighederne er møblerede. Der er internet og TV. Hvis du har behov for individuelle hjælpemidler, hjælper vi med ansøgning hos din hjemkommunen.

 


Støtten gives efter en individuel vurdering.

Udredning

 • Udredning, afklaring og behandling - individuelt og tværfagligt med henblik på at fastlægge trænings- og kompensationsstrategier
 • Neuropsykologisk test eller vurdering, herunder vejledning af pårørende i relation til skadens betydning

SEL § 83:

 • Personlig pleje og omsorg, f.eks. støtte til bad, toilette, hjælp til indtagelse af mad og drikke, hudpleje, neglepleje mv.
 • Tryghed - personale er fysisk til stede døgnet rundt
 • Sygepleje, herunder medicinhåndtering (SEL § 138)
 • Hjælpemidler, herunder
  • formidling af kontakt til kommunens hjælpemiddelterapeut
  • vedligeholdelse af hjælpemidler
  • støtte til anvendelse af disse

SEL § 85:

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

Livssituation

 • pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser

Psykoedukation

 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.

Koordinering

 • Støtte til kontakt med venner, bekendte, pårørende, offentlige instanser mv

Praktiske gøremål

 • Støtte til / udførelse af diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.

Struktur i hverdagen

 • støtte til at fastholde døgnrytme
 • støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • støtte til aktiviteter, fritid mv

Post og økonomi

 • støtte til og træning i at udvikle og fastholde evnen til at tage ansvar for egen post og økonomi mv.

Sociale relationer

 • støtte med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk

Sundhedsloven § 140:

 • specialiseret ergoterapi og fysioterapi
 • almindelige daglige funktioner
 • taletræning og kommunikationstræning

 


 • Aktivitetstilbud i Bytoftens Aktivitetscenter 
 • Ansøgning om og bevilling af hjælpemidler
 • Transport med undtagelse af kørsel til behandling 
 • Praktiske opgaver i forbindelse med indflytning og udflytning
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Respiratorisk overvågning
 • Eksterne konsulenter. Talepædagog visiteres via Center for Kommunikation
 • Visse praktiske gøremål, herunder håndvask og strygning, rengøring mere end 1 gang ugentligt, hovedrengøring, vinduespudsning og tilberedelse af varm mad
 • Frisørarbejde, speciel fodpleje
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97.

 


Kontaktinfo

Lissi Thuen
Afdelingsleder
Tlf.: 96284700
Send e-mail til koblt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Bo- og genoptræning
Bytoften 75
7400 Herning
Tlf.: 96284727
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail