Bocentret

Her kan du læse om, hvad vi tilbyder i Bocentret.

Bocentret er et længerevarende botilbud til voksne med fysiske funktionsevnetab eller senhjerneskade.

Tilbuddet bygger på lov om almennyttige boliger § 105 stk. 2 og på servicelovens § 83, 85 og 86.

Bocentret har 22 boliger fordelt på 4 etager.

 

Ydelser

 

Det sociale er helt centralt

Vi har fokus på at skabe et miljø, hvor det levede liv i Bocentret har værdi. 

Vi lægger stor vægt på at styrke de sociale relationer i afdelingen. Både når vi spiser, og når vi om aftenen er sammen om almindelige aktiviteter, har vi stort fokus på kommunikation og samvær.

Pårørende er en vigtig partner.

Vi ser pårørende som den nærmeste og vigtigste samarbejdspartner, og vi går altid efter at indgå i en dialog om den ydelse, vi leverer.

Hvert år laver vi et arrangement for pårørende, hvor man har mulighed for at møde hinanden.


At man får så godt et liv som muligt.


Hver beboer har sin egen lejlighed med eget opholdsrum og thekøkken, soveværelse og bad.

Byggeriet er fra 2007. De lyse og indbydende lejligheder er bygget til målgruppen.


SEL § 83:

 • Personlig pleje og omsorg, f.eks. bad, toilette, hjælp til indtagelse af mad og drikke, hudpleje, neglepleje mv.
 • Sygepleje, herunder medicinhåndtering 
 • Ledsagelse til lægehenviste behandlinger
 • Hjælpemidler, herunder
  • formidling af kontakten til kommunens hjælpemiddelterapeuter
  • vedligeholdelse af hjælpemidler
  • støtte til anvendelse af disse

SEL § 85:

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

Udredning

 • Tværfaglig observation og udredning med henblik på afklaring af kognitive og kropslige dysfunktioner samt fastlæggelse af strategi for neuropædagogisk tilgang

Livssituation

 • Pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser.
 • Støtte til sund levevis.

Psykoedukation

 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.

Koordinering

 • Støtte til kontakt med venner, bekendte, pårørende, offentlige instanser mv

Praktiske gøremål

 • Støtte til / udførelse af diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.

Struktur i hverdagen

 • Støtte til at fastholde døgnrytme
 • Støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • Støtte til aktiviteter, fritid mv

Post og økonomi

 • Hjælp til håndtering af økonomi, post, betaling af regninger mv.

Sociale relationer

 • Støtte med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk

Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter

 • 3 timer i måneden (kan ikke opspares)

SEL § 86:

 • Fysisk træning og mobilitet
 • Alm. daglige funktioner
 • Taletræning/kommunikationstræning
 • Kognitiv træning

 • Basishjælpemidler
 • Aktivitetstilbud i Bytoftens Aktivitetscenter
 • Transport, undtaget kørsel til behandling
 • Praktiske opgaver i forbindelse med indflytning og udflytning
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Pasning under indlæggelse på sygehus
 • Ledsagelse til lægeordineret svømme- og rideterapi
 • Ledsagelse til aktiviteter ud af huset ud over 3 timer i måneden (kan ikke opspares)
 • Eksterne konsulenter, herunder taleundervisning
 • Visse praktiske gøremål, herunder vask i hånd og strygning, rengøring mere end 1 gang ugentligt, hovedrengøring, vinduespudsning, tilberedelse af varm mad
 • Frisør og speciel fodpleje
 • Daglige cykel- og gåture
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97

Kontaktinfo

Louise Pleth Damhave Knudsen
Koordinator
Tlf.: 96284719
Mobil: 20695728
Send e-mail til kobld@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Bocentret
Bytoften 75
7400 Herning

Kontakt 1. sal og 2. sal
Tlf.: 96284721

Kontakt 3. sal og 4. sal
Tlf.: 96284724

Læs mere om sikker mail