Bofællesskabet

Her kan du se, hvad vi tilbyder i Bofællesskabet.

Bofællesskabet er for dig, der har en hjerneskade, du er født med, eller som du har fået meget tidligt, og som giver dig betydelig og varig fysisk og kognitiv funktionsnedsættelse.

Afdelingen har 6 boliger efter Lov om almenboliger § 105, stk. 2. Ydelserne er sammensat af Servicelovens § 85, § 83 kan tilkøbes.

Ydelser

Vi giver beboerne et trygt og forudsigeligt hjemmemiljø. Vi lægger vægt på medbestemmelse og indflydelse. Vores pædagogiske strategier og faglig viden er grundlaget for beboernes udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder. 

I bofællesskabet holder vi beboermøde hver 6. uge. Her kommer beboerne med ønsker og forslag til aktiviteter.

Vi ønsker et godt samarbejde med de pårørende. Vi har arrangementer med pårørende 2 gang om året.

 


Vi yder støtte efter §105 Botilbud i almen bolig, §85 praktisk og pædagogisk bistand, og § 138 sygepleje og medicinhåndtering.


Bofællesskabet består af 6 lejligheder, et fælles køkken og en fællesstue. Lejlighederne befinder sig på Bytoften 73, 3. til 6. sal.


Støtte gives efter en individuelt vurdering alt efter behov men støtten kan variere fra 1- 14 timer i ugen.

§ 83:

 • Personlig pleje og omsorg, for eksempel badning, toilette, hjælp til indtagelse af mad og drikke, hudpleje, neglepleje mv.
 • Sygepleje, herunder medicinhåndtering 

§ 85:

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

Livssituation

 • Pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser.

Psykoedukation

 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.

Koordinering

 • Støtte til kontakt med venner, bekendte, pårørende, offentlige instanser mv

Praktiske gøremål

 • Støtte til / udførelse af diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.

Struktur i hverdagen

 • Støtte til at fastholde døgnrytme
 • Støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • Støtte til aktiviteter, fritid mv

Post og økonomi

 • Hjælp til håndtering af økonomi, post, betaling af regninger mv.

Sociale relationer

 • Støtte med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk

 


 • Hjælp og støtte som leveres af pårørende eller andet netværk
 • Ansøgning om og bevilling af hjælpemidler
 • Basishjælpemidler
 • Aktivitetstilbud i Bytoftens Aktivitetscenter
 • Transport 
 • Praktiske opgaver i forbindelse med indflytning og udflytning
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Eksterne konsulenter, herunder taleundervisning
 • Visse praktiske gøremål, herunder håndvask og strygning, rengøring mere end 1 gang hver 14 dag, hovedrengøring, vinduespudsning og tilberedelse af varm mad
 • Frisørarbejde
 • Speciel fodpleje
 • Vedligeholdende træning, som henhører under behandling hos f. eks privat praktiserende fysioterapeut SUL § 86 stk. 2.
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97 
 • Respiratorisk overvågning.

Kontaktinfo

Charlotte Würtz
Centerleder
Tlf.: 96284718
Send e-mail til kobcw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

 

Kontaktinfo

Bofællesskabet
Bytoften 73
7400 Herning
Tlf.: 96284719

Kontakt afdelingsleder Charlotte Würtz
Tlf.: 96284718
Mobil: 20167155
Send e-mail

Læs mere om sikker mail