Neuropædagogisk Team (hjemmevejledning)

Her kan du, hvad der tilbydes under Hjemmevejledning.

Hvis du er 18-65 år og har en hjerneskade, kan du måske få støtte og vejledning fra vores Neuropædagogiske Team. Det sker i din egen bolig.
Hjemmevejledning er et tilbud, der bygger på Servicelovens § 85.

Der er plads til 40 borgere fordelt i følgende indsatser:

 • Let
 • Moderat
 • Udvidet

 

Ydelser

Vi giver bostøtte for at boregeren kan opnå så høj grad af selvstændighed som muligt. Vi tager udgangspunkt i borgerens behov. 

Vi yder bostøtte med afsæt i en socialbestilling fra borgerns sagsbehandler. Vi har fokus på, at der er overensstemmelse mellem borgerens ønsker og bestillingen. 


Vi giver bostøtte, som er hjælp til selvhjælp.


Vi har kontor på Bytoften 73. Vi giver bostøtte i borgerens eget hjem eller i grupper på Bytoften.


SEL § 85:

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

Livssituation

 • Pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser.

Psykoedukation

 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.

Koordinering

 • Støtte til kontakt med venner, bekendte, pårørende, offentlige instanser mv

Praktiske gøremål

 • Støtte til selv at udføre diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.

Struktur i hverdagen

 • Støtte til at fastholde døgnrytme
 • Støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • Støtte til at etablere aktiviteter, fritid mv

Post og økonomi

 • Hjælp til håndtering af økonomi, post, betaling af regninger mv.

Sociale relationer

 • Støtte med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk.

 


 • Medicinadministration
 • Støtte til borgerens børn
 • Ansøgning om og bevilling af hjælpemidler
 • Transport
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Eksterne konsulenter, herunder taleundervisning
 • Hjemmepleje i henhold til SEL § 83
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97.

Kontaktinfo

Charlotte Würtz
Centerleder
Tlf.: 96284718
Send e-mail til kobcw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.