Satellitten

Her kan du se, hvad vi tilbyder i Satellitten.

Satellitten er et permanent botilbud for voksne, der har brug for en skærmet, beskyttet bolig.

Afdelingen har 8 boliger efter Lov om almennyttige boliger § 105, stk. 2. Ydelserne bygger på Servicelovens §§ 83, 85 og § 138.

 

Ydelser

Vi lægger vægt på den enkelte beboers selv- og medbestemmelse.

Vi betragter pårørende som den nærmeste og vigtigste samarbejdspartner

Vi tilstræber at indgå i en dialog om det tilbud vi yder.

Vi opstiller individuelle mål med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, behov og ønsker.

Målsætningen sker løbende i samarbejde med beboeren for at sikre inddragelse, engagement og motivation.


Vi har 8 lejligheder i afdelingen. Lejlighederne er bygget til målgruppen.

Botilbuddet er fra 2004. Boligerne er 2-værelses lejligheder på 47 m2, beliggende i ét plan.

Lejlighederne består af stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Alle lejligheder har udgang til egen terrasse. 

Vi store, lyse fællesfaciliteter i form af en opholdsstue med tilhørende spisekøkken, aktivitetsrum samt overdækket indgangsparti med glasveranda.

Fra glasverandaen er der er indgang til alle lejligheder.


SEL § 83:

 • Personlig pleje og omsorg, for eksempel støtte til bad, toilette, hjælp til indtagelse af mad og drikke, hudpleje, neglepleje med mere
 • Sygepleje, herunder medicinhåndtering (SEL § 138)
 • Hjælpemidler, herunder
  • formidling af kontakt til kommunens hjælpemiddelterapeut
  • vedligeholdelse af hjælpemidler
  • støtte til anvendelse af disse
 • Ledsagelse til visiterede eller lægehenviste aktiviteter

SEL § 85:

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

Udredning

 • Tværfaglig observation og udredning med henblik på afklaring af kognitive og kropslige dysfunktioner samt fastlæggelse af strategi for neuropædagogisk tilgang

Livssituation

 • Pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser.
 • Støtte til sund levevis.

Psykoedukation

 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.

Koordinering

 • Støtte til kontakt med venner, bekendte, pårørende, offentlige instanser med mere.

Praktiske gøremål

 • Støtte til / udførelse af diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.

Struktur i hverdagen

 • Støtte til at fastholde døgnrytme
 • Støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • Støtte til aktiviteter i fritiden med videre

Post og økonomi

 • Hjælp til håndtering af lommepengeøkonomi, post, betaling af regninger med videre.

Sociale relationer

 • Støtte med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk.

§ 86:

 • Fysisk træning og mobilitet
 • Alm. daglige funktioner
 • Taletræning/kommunikationstræning
 • Kognitivtræning

 • Aktivitetstilbud i Bytoftens Aktivitetscenter 
 • Ansøgning om og bevilling af hjælpemidler
 • Basishjælpemidler
 • Transport med undetagelse af behandlingskørsel
 • Praktiske opgaver i forbindelse med indflytning og udflytning
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Respiratorisk overvågning
 • Eksterne konsulenter, herunder taleundervisning
 • Visse praktiske gøremål, herunder håndvask og strygning, rengøring mere end 1 gang ugentligt, hovedrengøring, vinduespudsning, tilberedelse af varm mad
 • Frisørarbejde, speciel fodpleje 
 • Genoptræning, som henhører under behandling i forbindelse genoptræningsplaner
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97.

 

Kontaktinfo

Satellitten
Bytoften 79
7400 Herning
Tlf.: 96284738

Kontakt afdelingsleder Lissi Thuen
Tlf.: 96284737
Mobil: 30621737
Send e-mail

Læs mere om sikker mail