Ergoterapi

Vi har ergoterapeuter ansat i alle afdelinger på Bytoften.

Her kan læse om de faglige tilgange og metoder ergoterapeuter på Bytoften bruger.

Når det vurderes relevant, anvender vi Talking Mats for at støtte kommunikationen under et COPM-interview. Talking Mats er et visuelt støttesystem, der sikrer at borgeren med nedsatte kommunikationsfærdigheder kan involveres i interviewet ved at pege/gestikulere vha. billeder.


COPM er et standardiseret redskab til måling af beboerens egen opfattelse af aktivitets udførelse og ændringer i aktivitetsudførelsen over tid.


ESI står for Evaluation of Social Interaktion.

Redskabet er et standardiseret, observations- og kriterieredskab, som undersøger kvaliteten af en persons sociale færdigheder i sociale sammenhænge.

Vi bruger redskabet til vurdering af hvordan personer begår sig i sociale sammenhænge. Observationerne foregår altid i kendte rammer og omgivelser. 

Resultatet sammenlignes med de kriterier, som der kræves for den enkelte person i forhold til vedkommendes alder.

På Bytoften er ergoterapeuten kalibreret og uddannet til at bruge ESI som redskab.

 


ADL-Taxonomien er et dokumentationsredskab til at beskrive aktivitetsformåen inden for en række hverdagsaktiviteter. Udgangspunktet er den enkeltes vaner, roller og behov.


F.O.T.T. står for - Facio Oral Tract Therapy. F.O.T.T. og er en struktureret undersøgelses og behandlingsmetode, der omhandler synkefunktionen og de bagvedliggende grunde for synkeproblemerne.

Nedsat spise- og synkefunktion, også kaldet dysfagi, vurderes med F.O.T.T undersøgelse med hensyn til blandt andet tungens bevægelser, tyggefunktion, ansigts og mundmuskulaturen, synkefunktion. Der vurderes derfor også omkring hvilken konsistens mad og drikke må have, i forhold til beboers behov og ressourcer.


AMPS er et standardiseret, ergoterapeutisk undersøgelsesredskab, vi bruger til at vurdere kvaliteten af en personens evne til at udføre dagligdagsaktiviteter.

Formålet med AMPS er, at observere og afdække beboerens evne til at udføre velkendte aktiviteter, målrette den ergoterapeutiske intervention og afdække hvorvidt personen har behov for hjælp til at udføre aktiviteterne

 

Vi bruger AMPS undersøgelse, hvor vi vurderesr, at der er brug for at belyse en aktivitets problematik, som ønskes ændret eller bare beslyst. 

Den/de kalibrerede AMPS tester på Bytoften står til rådighed for alle afdelinger.

Resultaterne formidles med en grafisk rapport.


CPPF er en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel, der støtter det forløb borgeren og ergoterapeuten gennemgår under indsatsen. Modellen er inddelt i delprocesser, og den vigtige kerne er klientcentrering/brugerinddragelse. Ved at arbejde ud fra modellen, er vi opmærksomme på hvor i forløbet, vi skal tage beslutninger med udgangspunkt i borgerens udvikling og hvordan vi bedst tilpasser indsatsen efter den enkelte borgers behov på det gældende tidspunkt.

Modellen er dynamisk og fleksibel, idet der kan springes fra delproces til delproces alt efter borgerens udvikling og behov.


Kontaktinfo

Betina Svendsen
Koordinator
Tlf.: 20147396
Mobil: 20147396
Send e-mail til kobsv@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.