Ergoterapi

Vi har ergoterapeuter ansat i alle afdelinger på Bytoften.

Talking mats

Når det vurderes relevant, anvender vi Talking Mats for at støtte kommunikationen under et COPM-interview. Talking Mats er et visuelt støttesystem, der sikrer at borgeren med nedsatte kommunikationsfærdigheder kan involveres i interviewet ved at pege/gestikulere vha. billeder.