Ergoterapi

Vi har ergoterapeuter ansat i alle afdelinger på Bytoften.

Evaluation of Social Interaktion ESI

ESI står for Evaluation of Social Interaktion.

Redskabet er et standardiseret, observations- og kriterieredskab, som undersøger kvaliteten af en persons sociale færdigheder i sociale sammenhænge.

Vi bruger redskabet til vurdering af hvordan personer begår sig i sociale sammenhænge. Observationerne foregår altid i kendte rammer og omgivelser. 

Resultatet sammenlignes med de kriterier, som der kræves for den enkelte person i forhold til vedkommendes alder.

På Bytoften er ergoterapeuten kalibreret og uddannet til at bruge ESI som redskab.