Ergoterapi

Vi har ergoterapeuter ansat i alle afdelinger på Bytoften.

FOTT

F.O.T.T. står for - Facio Oral Tract Therapy. F.O.T.T. og er en struktureret undersøgelses og behandlingsmetode, der omhandler synkefunktionen og de bagvedliggende grunde for synkeproblemerne.

Nedsat spise- og synkefunktion, også kaldet dysfagi, vurderes med F.O.T.T undersøgelse med hensyn til blandt andet tungens bevægelser, tyggefunktion, ansigts og mundmuskulaturen, synkefunktion. Der vurderes derfor også omkring hvilken konsistens mad og drikke må have, i forhold til beboers behov og ressourcer.