Ergoterapi

Vi har ergoterapeuter ansat i alle afdelinger på Bytoften.

AMPS

AMPS er et standardiseret, ergoterapeutisk undersøgelsesredskab, vi bruger til at vurdere kvaliteten af en personens evne til at udføre dagligdagsaktiviteter.

Formålet med AMPS er, at observere og afdække beboerens evne til at udføre velkendte aktiviteter, målrette den ergoterapeutiske intervention og afdække hvorvidt personen har behov for hjælp til at udføre aktiviteterne

 

Vi bruger AMPS undersøgelse, hvor vi vurderesr, at der er brug for at belyse en aktivitets problematik, som ønskes ændret eller bare beslyst. 

Den/de kalibrerede AMPS tester på Bytoften står til rådighed for alle afdelinger.

Resultaterne formidles med en grafisk rapport.