Ergoterapi

Vi har ergoterapeuter ansat i alle afdelinger på Bytoften.

CPPF

CPPF er en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel, der støtter det forløb borgeren og ergoterapeuten gennemgår under indsatsen. Modellen er inddelt i delprocesser, og den vigtige kerne er klientcentrering/brugerinddragelse. Ved at arbejde ud fra modellen, er vi opmærksomme på hvor i forløbet, vi skal tage beslutninger med udgangspunkt i borgerens udvikling og hvordan vi bedst tilpasser indsatsen efter den enkelte borgers behov på det gældende tidspunkt.

Modellen er dynamisk og fleksibel, idet der kan springes fra delproces til delproces alt efter borgerens udvikling og behov.