Fysioterapi

Siden om fys.

Vi skelner mellem behandling og måleredskaber inden for fysioterapi.

dekorativt billede