Fysioterapi

Læs mere om Bo- og Genoptræning samt Bocenter

Bo- & Genoptræning

I den fysioterapeutiske rehabilitering tilbyder vi træning på et specialiseret niveau.

Formålet med rehabiliteringen er at afdække de fysiske udfordringer ved en række relevante test. Ligeledes er der fokus på at udvikle fysiske samt kognitive færdigheder, for at opnå så høj selvstændighed som muligt.

Selve træningen foregår der hvor det er mest relevant for den enkelte beboer. Det kan blandt andet være i fysioterapien, i den enkeltes lejlighed, fællesområder eller udendørs.

Bocenter

Bocenteret består af to afdelinger fordelt på 4 etager. I bocenteret er der ansat to fysioterapeuter som ved hjælp af relevante test og undersøgelser, vurderer indsatsen hos den enkelte beboer. Denne vil være af vedligeholdende karakter.

Træningen kan foregå individuelt eller på hold og foregår, hvor det er mest relevant for den enkelte beboere. Det kan bl.a. være i fysioterapien, i den enkelte beboers lejlighed eller udendørs.

Læs mere her om

dekorativt billede