Fysioterapi

I den fysioterapeutiske rehabilitering tilbyder vi træning på et specialiseret niveau. Formålet med rehabiliteringen er at afdække de fysiske udfordringer ved en række relevante test. Ligeledes er der fokus på at udvikle fysiske samt kognitive færdigheder, for at opnå så høj selvstændighed som muligt. Selve træningen foregår der hvor det er mest relevant for den enkelte beboer. Det kan blandt andet være i fysioterapien, i den enkeltes lejlighed, fællesområder eller udendørs.
dekorativt billede