Behandling

Følgende behandlingsformer anvendes på dagligbasis i fysioterapien.

Bobath

Konceptet Bobath er en problemløsende tilgang, hvor man er inde og vurdere og behandle personer, der efter en skade på hjernen har forstyrrelser i bevægeapparatet og en nedsat evne til at opretholde kroppens tyngde.

Med en faciliterende (hands on) tilgang er målet at fremme de naturlige bevægemønstre, for at give den enkelte beboer bedst mulige forudsætninger i vedkommendes færden.

GTIT

Guidet Taktil interaktionsterapi også kaldt Affolter modellen. Er en tilgang, som er rettet mod personer hvor læringsforudsætningerne er ændret pga. en skade på hjernen. Tilgangen er med til at optimere den enkeltes mulighed og evne til at indhente, sortere og bearbejde information fra omgivelserne i en given situation.

Neurodynamik

Målet med neurodynamik er at stimulere nervernes mobilitet, forbedre cirkulation og normalisere den over aktive spændingstilstand. Ligeledes kan neurodynamik behandling dæmpe spasticitet.

Evidensbaseret træning (after stroke)

Er en evidensbasseret behandingsmetode, med rigtige mange gentagelser, hvor målet er at genvinde funktion i arm eller ben.

Kontrakturprofylakse

Til de beboere, som ikke er i stand til at udføre aktiv træning tilbydes kontrakturprofylakse i form af passiv bevægelse af relevante led. Formålet er at vedligeholde eller øge ledbevægeligheden i et led. Dette gøres for at forbedre forudsætningerne for en given aktivitet og øge livskvaliteten.

Lungefysioterapi

Vi tilbyder hjælp til behandling med hjemme-CPAP, PEP-masker og PEP-fløjter, som er ordineret af en læge. Behandlingerne kan også være lejringer. Behandlingerne tilsigter at træne åndedrætsmusklerne, samt forebygge ophobning af slim og lungeinfektion. 

Yderligere tiltag

Af yderligere tiltag kan nævnes:

  • Indledende fysioterapeutiske undersøgelser

  • Funktionel træning

  • Lejringer

  • Tilpasning af siddestilling i kørestol

  • Manuel behandling

  • Fysisktræning med kombination af kognitive elementer.

  • NMES - (neuromuskulær elektrisk stimulering)