Måleredskaber

Her kan man læse om hvilke måleredskaber fysioterapeuterne bruger på Bytoften.

Alle beboere bliver individuelt vurderet, og derud fra bruges der relevante test til at fastlægge beboerens funktionsniveau.

Bidrager til at vurdere muskelstyrken i benene. Fortæller ligeledes noget om den funktionelle balance, der er også et konditionelt element i testen.


Vurderer arbejdstempoet i rask og ikke rask arm. Desuden iagtages kvaliteten i udførelsen.


(Modified Functional Reach Test)

Vurderer den funktionelle truncus stabilitet.


Trunk impairment Scale (TRIS)

Vurderer truncus funktionen. Måler på statisk-, dynamisk- og koordination niveau.


Vurderingen af dynamisk og statisk balance.


Måler hvor hurtig man går 10 meter i sit normale gangmønster. Vejdiktoratet oplyser at man skal kunne gå 1,5 meter/sekundet for at kunne passere et fodgængerfelt med grønt lys.


Vurderer kredsløbsfunktionen og gang udholdenheden.


Bruges til at undersøge og angive graden af spasticitet i ekstremiteterne.


Der anvendes følgende cykeltest:

  • 1-punkt cykeltest
  • 2- punkt cykeltest
  • Watt maks cykeltest

Måler og vurderer kondital og iltoptagelse.