Pædagogik

Her kan du læse om de nogle af de pædagogiske metoder og tilgange, vi bruger her på Bytoften.

Neuropædagogik er et sammensat ord.

Neuro betyder viden om hjernen.  Neurologi er videnskaben om nervesystemet og dets sygdomme. Neuropsykologi er videnskaben om, hvordan adfærd og følelsesliv blandt andet har baggrund i hjernens strukturer og processer. Kognition er de funktioner, der har med tænkning og erkendelse at gøre.

Pædagogik er at "føre" et menneske fra ét sted til et andet. Man "vil noget" med mennesket.

Vi sætter vores beboere behov, udvikling og velfærd i centrum. Vi har respekt for det enkelte menneskes værdier.

Vores brug af neuropædagogik gør at beboerne øger deres funktionsniveau og kompetencer. Vi vægter beboerenes selvstændighed og sociale kompetencer højt. Vi møder hinanden, som de mennesker vi er. 


KRAP er kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik

Her på Bytoften afspejler vores pædagogiske tilgang, vores kommunikation og relationen til det enklte menneske en krapsk tankegang. Vi har fokus op ressourcer og anerkendelse.

Vi forsøger at forstå, hvad der er på spil i det menneske, vi er i samspil med. Beboeren er altid ekspert i deres eget liv.

Vi tænker om beboere, kolleger og pårørende, at de altid gør det bedste de kan i situationen.

Alle på Bytoften bruger KRAP. KRAP er udover en måde at tænke på også skemaer, som kan hjælpe med at skabe overblik og forståelse.

Skemaene bruger vi for at skabe overblik og struktur, så beboerne oplever en struktureret hverdag.


Kontaktinfo

Anette Tang Madsen
pædagog
Send e-mail til kobma@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.