Tværfagligt samarbejde

Vi er mange forskellige faggrupper ansat og arbejder sammen for at give det bedste tilbud, til de mennesker der bor her.

Kendetegnende for Bytoften er, at vi i alle afdelinger arbejder med et rehabiliterende afsæt.

Med et rehabiliterende afsæt mener vi, at vi tager udgangspunkter i borgerens ønsker og behov. De ting vi sætter i gang, og de mål vi stiller op er i videste mulige omfang lavet i et samarbejde med borgeren, pårørende og de fagfolk, der er omkring borgeren. 

Det tværfaglige samarbejde har vi organiseret som et multidisciplinært teamsamarbejde, hvor alle i teamet arbejder mod et fælles mål i et tæt koordineret samarbejde. Hvert teammedlem anvender egen faglige ekspertise med henblik på at støtte borgeren i at nå de opstillede mål.

Der er tilgange og metoder, som alle medarbejdere på Bytoften skal have kendskab til og kunne anvende. Andre metoder og tilgange skal man blot have kendskab til, og vide at det er noget andre kolleger varetager.

De mere fagspecifikke metoder og tilgange er beskrevet under de enkelte faggrupper.