Frivillige

Her kan du læse om, hvilke opgaver du kan have som frivillig på Bytoften.

Hvis du ønsker, at være frivillig, hjælper du til uden at få løn. Dit frivillige arbejde ersatter ikke kommunens ansvar for at løse lovbestemte opgaver.

De opgaver, du løser som frivillige, er aftalt i samarbejde med personalet. Som frivillig vil du altid kunne hente hjælp hos det faste personale.

Som frivillig er din opgave samvær, hygge og praktiske opgaver i forbindelse
med arrangementer.

Det kunne være for eksempel være i forbindelse med.

  • Banko
  • Højtlæsning
  • Sang
  • Biograf
  • Bålarrangementer 
  • Kreative aktiviteter
  • Spille spil
  • Hjælpe ved arrangementer, så som borddækning og andre praktiskeopgaver.
  • Hjælpe med praktiske opgaver hos købmanden.
  • Gåture sammen med beboerne.

Kontaktinfo

Karin Kjær Juhl
koordinator
Tlf.: 29101748
Mobil: 29101748
Send e-mail til kobkj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.