Kurser og uddannelse

Her kan du se hvilke kurser der er planlagt.

Bytoften har specialiseret sig inden for området fysiske handicap og erhvervede hjerneskader. Vi søger at udforske den nyeste viden.

Vi tilbyder kurser og andre ydelser inden for vore forskellige fagområder. Det kan for eksempel være inden for neuropsykologi, ergoterapi, fysioterapi, sygefaglig pleje, specialkost med mere.

Det giver resultater at tage udgangspunkt i dét, der virker. Denne erkendelse, er sammen med den kognitive tilgang, udgangspunktet for KRAP. KRAP er et integreret system, med afsæt i praksis og udvikling af praksis. Hensigten med KRAP er at få værktøjer, og metoder der sikrer, at vi kan arbejde ud fra et anerkendende og ressource-fokuseret syn, med respekt for det enkelte menneskes egen tænkning og oplevelser. Ved hjælp af konkrete værktøjer og metoder kan vi bibringe mennesker større personlige kompetencer og muligheder, så det bliver opnåeligt at udfolde sig konstruktivt på alle planer i ens tilværelse, hvad enten det er skole- eller beskæftigelsesmæssigt, social eller samfundsmæssigt.

KRAP er ikke begrænset til bestemte brugergrupper, men rummer tilbud til mennesker både indenfor normalområdet og specialområdet i bred forstand.

Når vi taler om udvikling, vil KRAP fjerne fokus fra "det, der er galt" og i stedet sætte fokus på det, som igangsætter eller ... læs mere på vores hjemmeside: www.krap.com  

      

Deltagerantal: Max 25 deltagere

Sted: Gildesalen, Bytoften 73, Tjørring, 7400 Herning

Pris: 5.746 kr. pr. person. Kurset er med forplejning og man vil få udleveret grundbogen i KRAP.

Struktur: 8 dage, alle dage kl. 9.00-15.00, dertil 2 arbejdselv-dage, hvor man mødes med kolleger og arbejder med KRAP i forhold til egen praksis. Se oversigt over datoer længere nede.

Undervisningsformer: Oplæg, diskussioner, gruppearbejde og praktisk træning. Træning i brugen af konkrete værktøjer og metoder, hvilket også vil foregå gennem en afsluttende opgave, hvor deltagerne fremlægger et praksisforløb fra egen hverdag, gerne sammen med kollegaer.

Undervisere: Psykologerne Camilla Nissen og Mette Torp Mouritsen.

Kursusbevis: Der udstedes bevis til alle, som deltager minimum 80 % af tiden på kurset.

Litteratur: Til hver undervisningsdag er der angivet litteratur, som er kapitler i bogen KRAP (2008) af Lene Metner og Peter Storgård. Der vil blive udleveret kopier af alle de PowerPoint præsentationer med mere, som vi anvender i undervisningen

Kursusforløb:

1)    Introduktion til KRAP, anerkendelse og ressourcefokus, den 10. september 2020

 • Velkomst og præsentation
 • Introduktion til menneskesynet i KRAP
 • Inklusion og forståelse af mennesker med særlige behov jævnfør KRAP
 • Implementering - egen målsætning
 • Metoder: Søjlemodellen og 4-kolonne-skemaet

Litteratur: Kapitel 1 + 4

 

2)    Kognitive grundmodeller, den 27. oktober 2020

 • Kognitive modeller og metoder
 • Sammenhængene mellem tanker, følelser og handlinger
 • At tænke anderledes og at forstyrre/ændre tænkning og opfattelser
 • Forståelse ved hjælp af de kognitive modeller og arbejdsformer
 • Metoder: Kognitiv Sagsformulering, Perspektivskema og 7-kolonne skema

Litteratur: Kapitel 7 + 8

 

3)    Anerkendelse og ressourcefokusering den 26. november 2020

 • Anerkendelse som forudsætning for relationer
 • Anerkendelse og Ros - hvad betyder det for os
 • At stille krav uden at miste dette fokus
 • Ressourcefokusering i praksis
 • Metoder: Hinandens Årsag, Ressourceblomsten og Procesmodellen

Litteratur: Kapitel 2 + 3 + 11

 

4)    Mestring og selvkontrol d. 21. januar 2021

 • Mestring: Det vi gør, når noget bliver svært
 • Forståelsen af egne og andres mestringsstrategier
 • Grundtanker og mestringsstrategier
 • Sammenhængen mellem belastningsgrad og mestring
 • Metoder: Kaoslinjen og Mestringsanalyse

Litteratur: Kapitel 5 + 6

 

Netværksdag: Uge 6

På netværksdagen arbejdes der med cases fra deltagernes egen praksis, med det formål at træne brugen af metoder fra KRAP. Det anbefales, at deltagerne beslutter sig for et fokus for deres KRAP-opgaver og tager hul på arbejdsprocessen vedrørende opgaven.

 

5)    Kompetenceudvikling og færdighedstræning den 23. februar 2021

 • At udvikle færdigheder frem for at aflære uhensigtsmæssige mønstre
 • At sætte mål og arbejde struktureret med udvikling af kompetencer og færdigheder
 • Motivation - indre og ydre
 • Metoder: Konstruktiv forandring, Forudsætningsanalyse og Måltrappe 

Litteratur: Kapitel 9 + 10 + 14

 

6)    Relationer og relationskompetence den 23. marts 2021

 • Relationskompetence - et professionelt og et personligt aspekt
 • De 8 samspilstemaer som analyseredskab
 • Udvikling af relationen ved hjælp af videoanalyse
 • Metoder: Relationsanalyse og Mine relationer

Litteratur: Kapitel 15

 

7)    Følelser og følelsesmæssige udfordringer den 20. april 2021

 • Følelsesmæssige udfordringer hos mennesker med særlige behov
 • Forskellige udfordringer i form af stress, angst og depression
 • At arbejde med følelsesmæssige udfordringer
 • Metoder: Skalering, Energikop og Eksternaliseringsskema

Litteratur: Kapitel 13

 

Netværksdag: Uge 18

På netværksdagen arbejdes der med KRAP-opgaven, som mailes senest den 12. maj 2021 til mette@krap.com og nissen@krap.com

 

8)    Fremlæggelse af egen praksis den 20. maj 2021

 • De enkelte praksisforløb fremlægges - grupper eller individuelt
 • Refleksioner til det videre arbejde med praksis
 • Evaluering af uddannelsen
 • Opsamling og uddeling af eksamensbeviser

 

For yderligere information eller spørgsmål kontakt:

Camilla Nissen, autoriseret psykolog og kursusleder

PsykologCentret

Lille Sct. Peder Stræde 8, 2. sal, 8800 Viborg

Ågade 8, 7800 Skive

tlf.: 86601171 / Camilla Nissen mobil 5194 9141

mail: nissen@krap.com

 

 


Kontaktinfo

Inge Krøjgaard
Sekretær
Tlf.: 96284704
Send e-mail til kobik@herning.dk

Tanja Guldal Rønn Pedersen
Administrativ medarbejder
Tlf.: 9628 4705
Send e-mail til kobtg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.