Neuropædagogisk Team (hjemmevejledning)

Hvis du er 18-65 år og har en hjerneskade, kan du måske få støtte og vejledning fra vores Neuropædagogiske Team. Det sker i din egen bolig.
Hjemmevejledning er et tilbud, der bygger på Servicelovens § 85.

Der er plads til 40 borgere fordelt i følgende indsatser:

 • Let
 • Moderat
 • Udvidet
Luk alle
Åben alle

Brugerinddragelse

Vi giver bostøtte for at borgeren kan opnå så høj grad af selvstændighed som muligt. Vi tager udgangspunkt i borgerens behov. 

Vi yder bostøtte med afsæt i en social bestilling fra borgerens sagsbehandler. Vi har fokus på, at der er overensstemmelse mellem borgerens ønsker og bestillingen. 

Kerneopgaven

Vi giver bostøtte, som er hjælp til selvhjælp.

Fysiske rammer

Vi har kontor på Bytoften 75. Vi giver bostøtte i borgerens eget hjem eller i grupper på Bytoften.

Hvad indgår i ydelsen

SEL § 85:

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

Livssituation

 • Pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser.

Psykoedukation

 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.

Koordinering

 • Støtte til kontakt med venner, bekendte, pårørende, offentlige instanser mv

Praktiske gøremål

 • Støtte til selv at udføre diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.

Struktur i hverdagen

 • Støtte til at fastholde døgnrytme
 • Støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • Støtte til at etablere aktiviteter, fritid mv

Post og økonomi

 • Hjælp til håndtering af økonomi, post, betaling af regninger mv.

Sociale relationer

 • Støtte med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk.

Hvad indgår ikke i ydelsen

 • Medicinadministration
 • Støtte til borgerens børn
 • Ansøgning om og bevilling af hjælpemidler
 • Transport
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Eksterne konsulenter, herunder taleundervisning
 • Hjemmepleje i henhold til SEL § 83
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97.

Neuropædagogisk Team (hjemmevejledning)

Afdelingsleder 

Charlotte Würtz
Tlf.: 96 28 47 18 
Send e-mail til Charlotte 

Dagligkoordinator 

Betina Svendsen
Tlf.: 96 28 47 02 
Send e-mail til Betina 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.