Satellitten

Satellitten er en skærmet, beskyttet bolig for dig, der har pådraget dig en hjerneskade og eventuelt  et fysisk handicap.

Afdelingen har 8 boliger efter Lov om almennyttige boliger § 105, stk. 2. Ydelserne bygger på Servicelovens §§ 83, 85 og 86.

Luk alle
Åben alle

Brugerinddragelse

Vi lægger vægt på den enkelte beboers selv- og medbestemmelse.

Vi betragter pårørende som den nærmeste og vigtigste samarbejdspartner

Vi tilstræber at indgå i en dialog om det tilbud vi yder.

Vi opstiller individuelle mål med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, behov og ønsker.

Målsætningen sker løbende i samarbejde med beboeren for at sikre inddragelse, engagement og motivation.

Kerneopgaven

Vi samarbejder med beboeren om at skabe livsværdi og socialt netværk.

Vi vægter, at beboeren har de bedst mulige betingelser for at mestre sin egen hverdag.

Vi skaber struktur, forudsigelighed, meningsfuldhed, tryghed og trivsel for beboeren.

Fysiske rammer

Vi har 8 lejligheder i afdelingen. Lejlighederne er bygget til målgruppen.

Botilbuddet er fra 2004. Boligerne er 2-værelses lejligheder på 47 m2, beliggende i ét plan.

Lejlighederne består af stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Alle lejligheder har udgang til egen terrasse. 

Vi har store, lyse fællesfaciliteter i form af en opholdsstue med tilhørende spisekøkken, aktivitetsrum samt overdækket indgangsparti med glasveranda.

Fra glasverandaen er der er indgang til alle lejligheder.

Hvad indgår i ydelsen

SEL § 83:

 • Personlig pleje og omsorg, for eksempel støtte til bad, toilette, hjælp til indtagelse af mad og drikke, hudpleje, neglepleje med mere
 • Sygepleje, herunder medicinhåndtering 
 • Hjælpemidler, herunder
  • formidling af kontakt til kommunens hjælpemiddelterapeut
  • vedligeholdelse af hjælpemidler
  • støtte til anvendelse af disse
 • Ledsagelse til visiterede eller lægehenviste aktiviteter

SEL § 85:

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

Udredning

 • Tværfaglig observation og udredning med henblik på afklaring af kognitive og kropslige dysfunktioner samt fastlæggelse af strategi for neuropædagogisk tilgang

Livssituation

 • Pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser.
 • Støtte til sund levevis.

Psykoedukation

 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.

Koordinering

 • Støtte til kontakt med venner, bekendte, pårørende, offentlige instanser med mere.

Praktiske gøremål

 • Støtte til / udførelse af diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.

Struktur i hverdagen

 • Støtte til at fastholde døgnrytme
 • Støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • Støtte til aktiviteter i fritiden med videre

Post og økonomi

 • Hjælp til håndtering af lommepengeøkonomi, post, betaling af regninger med videre.

Sociale relationer

 • Støtte med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk.

§ 86:

 • Fysisk træning og mobilitet
 • Alm. daglige funktioner
 • Taletræning/kommunikationstræning
 • Kognitiv træning

Hvad indgår ikke i ydelsen

 • Aktivitetstilbud i Bytoftens Aktivitetscenter 
 • Ansøgning om og bevilling af hjælpemidler
 • Basishjælpemidler
 • Transport med undtagelse af behandlingskørsel
 • Praktiske opgaver i forbindelse med indflytning og udflytning
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Respiratorisk overvågning
 • Eksterne konsulenter, herunder taleundervisning
 • Visse praktiske gøremål, herunder håndvask og strygning, rengøring mere end 1 gang ugentligt, hovedrengøring, vinduespudsning, tilberedelse af varm mad
 • Frisørarbejde, speciel fodpleje 
 • Genoptræning, som henhører under behandling i forbindelse genoptræningsplaner
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97.

Satellitten

Afdelingsleder 

Louise Meedom
Tlf.: 96 28 47 37 
Send e-mail Louise 

Dagligkoordinator

Betina Vixø Linnebjerg
Tlf.: 96 28 47 38
Send e-mail til Betina 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.