Aktivitetscentret

Aktivitetscenteret er et dagtilbud for dig, der er i alderen 18-85 år, og som bor hjemme eller i et botilbud på Bytoften.

Vi har 50 fuldtidspladser.

Aktivitetscenteret er et aktivitetstilbud efter Serviceloven § 104. 

Adressen er Bytoften 75,  7400 Herning.

Luk alle
Åben alle

Brugerinddragelse

Vi inddrager borgerne i planlægning af aktiviteterne. 

Vi holder samtaler om trivsel 1-2 gange om året. 

Det er Brugerrådets hovedopgave

 • at være kontaktled mellem brugere af aktivitetscentret og centrets ledelse/medarbejdere
 • at arbejde for et godt aktivitetscenter-miljø
 • at fremme brugernes medindflydelse
 • at formidle brugernes forslag til ledelsen/medarbejdere

Brugerrådet holder møde en gang i kvartalet.

Valg til rådet foregår på demokratisk vis.

Vi har fokus på, at der er overensstemmelse mellem borgerens ønsker og bestillingen. 

Fysiske rammer

 • Fire store og lyse grupperum
 • Et værksted i kælderen
 • En butik med dagligvarer
 • Et sanserum
 • Et hvilerum
 • Tre handicapvenlige toiletter

Hvad indgår i ydelsen

Aktivitetscentret er et netværksskabende miljø hvor der tilbydes meningsfulde aktiviteter. Aktiviteterne er vedligeholdende og udviklende i forhold til den enkeltes aktivitetsniveau. Målet er at borgeren fastholder og/eller udvikler sit funktionsniveau, fysisk og kognitivt, samt oplever en øget livskvalitet.

I ydelsen kan indgå følgende elementer:

 • Støtte til strukturering af hverdagen i aktivitetstiden
 • Støtte til deltagelse i / udførelse af aktiviteten
 • Støtte til at kommunikere
 • Støtte til indsigt i og erkendelse af egen livssituation
 • Støtte i forhold til at indgå i sociale relationer i Aktivitetscenteret
 • Hjælp til lettere personlig pleje i aktivitetstiden f.eks. støtte / hjælp til toiletbesøg.

Konkrete aktivitetstilbud er produktion, læsning, temaarbejde, musik, husavis, kreativitet, idræt og udeliv, spil med mere.

Hvad indgår ikke i ydelsen

Følgende indgår ikke i ydelsen:

 • Hjælpemidler
 • Særlige plejebehov samt personlig pleje
 • Ferieture samt ledsagelse og personlig hjælp til diverse arrangementer
 • Middagshjælp og -hvil, hvis man er bevilget halve dage i Aktivitetscentret
 • Fysioterapi
 • Hjælp til økonomi og post 
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97
 • Respiratorisk overvågning

Bytoftens købmand

På Bytoften har vi en købmandsbutik, som hører til under aktivitetscentret.

Her kan du købe de fleste fornødne dagligvarer, og blive betjent af andre borgere eller et personale fra aktivitetscentret.

I butikken kan alle borgere handle og få den hjælp, der skal til for at blive forstået og støttet i diverse køb.

Vores købmandsbutik ligger centralt placeret på Bytoften, ved hovedindgang nr. 73, og er derved også et naturligt samlingssted.

Opgaverne for borgerne der hjælper til i butikken, kan være at gøre rent, stå ved kassen, sætte varer på plads, mærke varer, køre med affald osv.”

Åbningstider;
Mandag til torsdag fra kl. 10-12.15 og kl. 13-15.
Fredag fra kl. 10-12.15 og kl. 13-14.30.

Købmanden har lukket i helligdage samt ferien i uge 29, 30 og uge 42.

 

 

 

Aktivitetscentret

Direkte til afdelingen

Aktivitetscenter
tlf.: 96 28 43 81 og 96 28 43 82

Afdelingsleder

Linne Mønsted 
Tlf.: 51 28 63 21 
Send e-mail til Linne 

Dagligkoordinator 

Karin Kjær Juhl
Tlf.: 29 10 17 48
Send e-mail til Karin 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.