Bocentret

Bocentret er et længerevarende botilbud for dig, der har et fysiske funktionsevnetab og/eller en erhvervet hjerneskade. 

Tilbuddet bygger på lov om almennyttige boliger § 105 stk. 2 og på servicelovens § 83, 85 og 86.

Bocentret har 22 boliger fordelt på 4 etager.

Luk alle
Åben alle

Brugerinddragelse

Vi har fokus på at skabe et miljø, hvor det levede liv i Bocentret har værdi. 

Vi lægger stor vægt på at styrke de sociale relationer i afdelingen. Når vi spiser, og når vi om aftenen er sammen om almindelige aktiviteter, har vi stort fokus på kommunikation og samvær.

Vi ser pårørende som den nærmeste og vigtigste samarbejdspartner. Vi søger altid at indgå i en dialog om den ydelse, vi leverer.

 

Fysiske rammer

Hver beboer har sin egen lejlighed med stue og thekøkken, soveværelse og bad.

Byggeriet er fra 2007. De lyse og indbydende lejligheder er bygget til målgruppen.

Hvad indgår i ydelsen?

SEL § 83:

 • Personlig pleje og omsorg, f.eks. bad, toilette, hjælp til indtagelse af mad og drikke, hudpleje, neglepleje mv.
 • Sygepleje, herunder medicinhåndtering 
 • Ledsagelse til lægehenviste behandlinger
 • Hjælpemidler, herunder
  • formidling af kontakten til kommunens hjælpemiddelterapeuter
  • vedligeholdelse af hjælpemidler
  • støtte til anvendelse af disse

SEL § 85:

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

Udredning

 • Tværfaglig observation og udredning med henblik på afklaring af kognitive og kropslige dysfunktioner samt fastlæggelse af strategi for neuropædagogisk tilgang

Livssituation

 • Pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser.
 • Støtte til sund levevis.

Psykoedukation

 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.

Koordinering

 • Støtte til kontakt med venner, bekendte, pårørende, offentlige instanser, mv.

Praktiske gøremål

 • Støtte til / udførelse af diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.

Struktur i hverdagen

 • Støtte til at fastholde døgnrytme
 • Støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • Støtte til aktiviteter, fritid, mv.

Post og økonomi

 • Hjælp til håndtering af økonomi, post, betaling af regninger, mv.

Sociale relationer

 • Støtte med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk

Ledsagelse til selvvalgte aktiviteter

 • 3 timer om måneden (kan ikke opspares)

SEL § 86:

 • Fysisk træning og mobilitet
 • Alm. daglige funktioner
 • Taletræning/kommunikationstræning
 • Kognitiv træning

Hvad indgår ikke i ydelsen

 • Basishjælpemidler
 • Aktivitetstilbud i Bytoftens Aktivitetscenter
 • Transport, undtaget kørsel til behandling
 • Praktiske opgaver i forbindelse med indflytning og udflytning
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Pasning under indlæggelse på sygehus
 • Ledsagelse til lægeordineret svømme- og rideterapi
 • Ledsagelse til aktiviteter ud af huset ud over 3 timer i måneden (kan ikke opspares)
 • Eksterne konsulenter, herunder taleundervisning
 • Visse praktiske gøremål, herunder vask i hånd og strygning, rengøring mere end 1 gang ugentligt, hovedrengøring, vinduespudsning, tilberedelse af varm mad
 • Frisør og speciel fodpleje
 • Daglige cykel- og gåture
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97

Kontaktinfo

Direkte til afdelingen

Bocentret afdeling 1 tlf.: 96 28 47 50
Bocentret afdeling 2 tlf.: 96 28 47 60 

Afdelingsleder 

Pernille Lund Munch, Afdeling 1
Tlf.: 96 28 47 45 
Mobil: 30 62 17 37
Send e-mail til Pernille 

Linne Mønsted,  Afdeling 2 
Tlf.: 96 28 47 46 
Mobil: 51 28 63 21
Send e-mail til Linne 

Dagligkoordinator

Jette Randeris, Afdeling 1
Tlf.: 96 28 47 24
Mobil: 22 44 99 47
Send e-mail til Jette

Belinda Lysgaard Lund, Afdeling 2 
Tlf.: 96 28 47 21
Send e-mail til Belinda

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.