Bofællesskabet

Bofællesskabet er for dig, der har en hjerneskade og/eller et fysisk handicap, som giver dig en betydelig og varig fysisk og kognitiv funktionsnedsættelse.

Afdelingen har 15 boliger efter Lov om almenboliger § 105, stk. 2. Ydelserne er sammensat af Servicelovens § 85. § 83 kan tilkøbes.

Luk alle
Åben alle

Brugerinddragelse

Vi giver beboerne et trygt og forudsigeligt hjemmemiljø. Vi lægger vægt på medbestemmelse og indflydelse. Vores pædagogiske strategier og faglig viden er grundlaget for beboernes udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder. 

I bofællesskabet holder vi beboermøde hver 6. uge. Her kommer beboerne med ønsker og forslag til aktiviteter.

Vi ønsker et godt samarbejde med de pårørende. Vi har arrangementer med pårørende 2 gang om året.

Fysiske rammer

Bofællesskabet består af 15 lejligheder, et fælles køkken og en fællesstue. Lejlighederne befinder sig på Bytoften 73, 3. til 6. sal.

Hvad indgår i ydelsen

Støtte gives efter en individuelt vurdering alt efter behov men støtten kan variere fra 1- 16 timer i ugen.

§ 85:

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

Livssituation

 • Pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser.

Psykoedukation

 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.

Koordinering

 • Støtte til kontakt med venner, bekendte, pårørende, offentlige instanser mv

Praktiske gøremål

 • Støtte til / udførelse af diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.

Struktur i hverdagen

 • Støtte til at fastholde døgnrytme
 • Støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • Støtte til aktiviteter, fritid mv

Post og økonomi

 • Hjælp til håndtering af økonomi, post, betaling af regninger mv.

Sociale relationer

 • Støtte med henblik på at opbygge og fastholde sociale netværk

§ 83 kan tilkøbes:

 • Personlig pleje og omsorg, for eksempel badning, toilette, hjælp til indtagelse af mad og drikke, hudpleje, neglepleje mv.
 • Sygepleje, herunder medicinhåndtering 

Følgende indgår ikke i ydelsen

 • Hjælp og støtte som leveres af pårørende eller andet netværk
 • Ansøgning om og bevilling af hjælpemidler
 • Basishjælpemidler
 • Aktivitetstilbud i Bytoftens Aktivitetscenter
 • Transport 
 • Praktiske opgaver i forbindelse med indflytning og udflytning
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Eksterne konsulenter, herunder taleundervisning
 • Visse praktiske gøremål, herunder håndvask og strygning, rengøring mere end 1 gang hver 14 dag, hovedrengøring, vinduespudsning og tilberedelse af varm mad
 • Frisørarbejde
 • Speciel fodpleje
 • Vedligeholdende træning, som henhører under behandling hos f. eks privat praktiserende fysioterapeut SUL § 86 stk. 2.
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97 
 • Respiratorisk overvågning.

Bofællesskabet

Direkte til afdelingen

Bofællesskabet tlf.: 96 28 47 19

Afdelingsleder  

Charlotte Würtz
Tlf.: 96 28 47 01
Send e-mail til Charlotte 

Dagligkoordinator 

Louise Damhave 
Tlf.: 20 69 57 28  
send e-mail Louise 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.