Neuropædagogisk Team (hjemmevejledning)

Det Neuropædagogiske Team yder støtte og vejledning til borgere over 18 år, som har en hjerneskade. Støtten foregår i egen bolig og ydes i dagtimerne på hverdage.
Hjemmevejledning er et tilbud, der bygger på Servicelovens § 82b og § 85.

Borgerens sagsbehandler visiterer til ydelsen ud fra borgerens støttebehov:

 • Let
 • Moderat
 • Udvidet

Hjemmevejledning tager afsæt i, at borgeren kan bevare eller udvikle sit funktionsniveau og oparbejde strategier for at mestre hverdagen og leve så selvstændigt et liv som muligt. Støtten ydes i samarbejde med borgeren.

Luk alle
Åben alle

Brugerinddragelse

Formålet med hjemmevejledning er, at borgeren kan opnå så høj grad af selvstændighed som muligt. Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer.

Vi yder hjemmevejledning med afsæt i en social bestilling fra borgerens sagsbehandler. Vi har fokus på, at der er overensstemmelse mellem borgerens ønsker og bestillingen

Fysiske rammer

Vi har kontor på Bytoften 75, men støtten ydes i borgerens eget hjem i Herning kommune.

Hvad indgår i ydelsen

Serviceloven (SEL) § 82b og § 85.

En eller flere af følgende støtteformer kan indgå i ydelsen:

 • Pædagogisk samtale, træning og praktisk afprøvning i forhold til mestring af hverdagsliv og interaktion med omgivelser.
 • Støtte til sygdomsindsigt og erkendelse af egen situation.
 • Støtte til kontakt med offentlige instanser mv
 • Støtte til selv at udføre diverse praktiske gøremål, f.eks. tøjvask, rengøring, oprydning, indkøb.
 • Støtte til at fastholde døgnrytme
 • Støtte til at skabe overblik og overholde aftaler
 • Støtte til at etablere beskæftigelse samt fritidsaktiviteter
 • Støtte til post
 • Støtte til hverdagsøkonomi, her under betaling af regninger mv.
 • Støtte til at opbygge og fastholde sociale netværk.

Hvad indgår ikke i ydelsen

 • Medicinadministration
 • Støtte til borgerens børn og pårørende
 • Ansøgning om og bevilling af hjælpemidler
 • Økonomiske anliggender ud over hverdagsøkonomi
 • Transport
 • Fast vagt, overvågning og døgndækning
 • Eksterne konsulenter, herunder taleundervisning
 • Genoptræning
 • Hjemmepleje i henhold til SEL § 83
 • Ledsageordning i henhold til SEL § 97

Neuropædagogisk Team (hjemmevejledning)

Afdelingsleder 

Charlotte Würtz
Tlf.: 96 28 47 01 
Send e-mail til Charlotte 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.