Intern undervisning

Her kan du læse om vores interne undervisning.

Vi planlægger intern undervisning for et år ad gangen. Den er også en del af introundervisningen til nyansatte. 

Vore medarbejdere underviser hinanden i de faglige tilgange og metoder vi bruger. Det kan også være undervisning i et emne, som en medarbejder har været på kursus i.

Den interne undervisning er planlagt, så studerende kan deltage og blive undervist i emner, som er relevante for deres uddannelse.

Vores interne undervisning er både for nye medarbejdere og for dem som synes at de har behov for at genopfriske deres viden.

Udover at vi underviser hinanden, holder vi også kurser og undervisning hvor vi inviterer undervisere og oplægsholdere udefra.