Målgruppe

Målgruppen på Bytoften er borgere med en moderat eller svær erhvervet hjerneskade. Ved indskrivning er borgeren over 18 år.

De borgerne der visiteres til Bytoften, er kendetegnet ved at have funktionsevnenedsættelser på kropsniveau og aktivitets- og deltagelsesniveau.

En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, som opstår enten på grund af sygdom eller ulykke. I Sundhedsstyrelsens forløbsprogram fra 2011 skal barnet være mindst 28 dage gammel, før man taler om en erhvervet hjerneskade.

Kontaktinfo

Louise Meedom
Kvalitetsleder
Tlf.: 20814674
Mobil: 20814674
Send e-mail til koblo@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.