Målgruppe

Målgruppen på Bytoften er borgere med en moderat eller svær erhvervet hjerneskade eller et fysisk handicap. Ved indskrivning er borgeren over 18 år.

De borgerne der visiteres til Bytoften, er kendetegnet ved at have funktionsevnenedsættelser på kropsniveau og aktivitets- og deltagelsesniveau.

En erhvervet hjerneskade er en skade i hjernen, som opstår enten på grund af sygdom eller ulykke. I Sundhedsstyrelsens forløbsprogram fra 2011 skal barnet være mindst 28 dage gammel, før man taler om en erhvervet hjerneskade.

Kontaktinfo

Lissi Thuen
Afdelingsleder
Tlf.: 96284700
Send e-mail til koblt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.