Værdier

I hverdagen viser vores værdier sig i den måde, vi som mennesker er sammen på.

Bytoftens værdier er vores grundlæggende holdning til vores arbejde for og med mennesker med funktionsnedsættelser.

Ordentlighed

For os betyder ordentlighed, at vi er professionelle, er grundige og udviser omhu. Vi tager ansvar og er engagerede, når vi i den daglige refleksion sætter vores faglighed i spil for at skabe de bedste betingelser for det gode liv.

Fagligheden skal vokse og udvikle sig i takt med de opgaver, der skal løses.

Vilje til handling  

At vi har vilje til handling vil sige, at vi er åbne for forandringer, og at vi tør gå nye veje. Vi er nysgerrige og udfordrer "plejer" og rutinen.

Vi vil aktivt inddrage og involvere hinanden og opmuntre hinanden til at skabe det liv, der giver størst mulig livskvalitet.

Indlevelse 

Indlevelse vil sige, at vi er lyttende og interesserede i hinandens livssituationer. Vi har øje for, at hvert menneske er unikt og har sin særlige forståelse af verden.

Indlevelse forudsætter en spørgende tilgang til andet menneske. Vi kan ikke vide, men kun spørge til, hvad "det gode liv" er for den anden.

Anerkendelse

Vi anerkender hinanden på trods af forskelligheder og med respekt for det enkelte menneskes særlige interesser, ønsker og behov.

Anerkendelse skal sikre trivsel og medvirke til at få den enkeltes potentiale til at udfolde sig bedst muligt. Vi vil styrke og værne om den gode relation og ad den vej skabe overskud og arbejdsglæde.

Kontaktinfo

Lissi Thuen
Afdelingsleder
Tlf.: 96284700
Send e-mail til koblt@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.