Sagsbehandler

Her kan du læse om, hvordan borgere visiteres til en bolig eller et andet tilbud på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.

Da Bytoften er i gang med at flytte forvaltning, arbejder vi på at beskrive den måde, som borgere kan visiteres til Bytoften på.